Tänkvärdheter om pengar

Tänkvärdhet 1:
Hur skulle världen se ut om det var andra värden än pengar som gav hög status i den här världen? Om kulturellt kapital (ursäkta fikonspråket) gav status istället för det ekonomiska. Vilka ledare skulle vi då ha? Hur skulle samhället se ut? Skulle det vara några krig?

Personligen tror jag vi skulle ha en bättre värld. Fokus skulle förmodligen ligga på välmående snarare än rikedom, girighet och egoism. Dock ser jag inga möjligheter att vi ska nå dit inom en snar framtid. Förmodligen aldrig, men hoppas kan man ju.

Tänkvärdhet 2:
Hur skulle det vara om alla som tjänade över 40 000 svenska kronor och motsvarande per månad avstod från ”överskottet”? Dessa pengar skulle gå till nya jobb, och för att balansera upp lönerna för de som har det illa ställt.

Jag tror inte det skulle räcka med den här omfördelningsmodellen, men jag tror det skulle bli en positiv förändring. De som har mest kommer fortfarande ha mer än tillräckligt (att sätta taket vid 40 000 är trots allt att sätta det högt – ingen borde behöva mer än 25 000 per månad), och de som har det sämst skulle slippa i alla fall lite elände. Det stora problemet med den här tanken är förmodligen att de rika ofta vant sig vid att leva i lyx, och därmed är negativt inställda till att ge bort en del av sina tillgångar. Egoismen bromsar.

Till sist:
Personligen har jag inga som helst problem med tanken på att vissa får ge bort en del av sina ägor för att andra också ska få det bra. Även om de som tar emot ”gåvorna” inte gjort rätt för pengarna genom tjänster, gentjänster eller annat. Är den tanken så absurd? Varför måste folk ”göra rätt för sig”? Egentligen. Tänk efter. Räcker det inte med att du har det bra, eller måste du se att det finns andra som inte har det bra för att få upp välmåendenivån?