Bakom fasaderna

Fokuseringen på intelligens och bra argument lurar oss. Det är i tomheten den sanna eftertanken finns. I de enkla, raka, utsagorna ryms mer visdom. Utsagor som inte låtsas vara eleganta, imponerande och genialiska. Vetenskapen får på ett oärligt sätt människan att framstå som något övermänskligt. Alla de som läser högt ur böcker och rabblar citat framstår som gudar.

Vem är du?


Vem är du, när du bara är du? Vem är den totalt ocensurerade, oanpassade, frigjorda, sovande vettvilling som finns i dig? Hur mycket skiljer den sig från den kuvade, friserade, byggd utifrån vad du tror andra vill se, tillrättalagda varelse du är nu? Har den ens vaknat? Kan den leva i samhället?

Snart. Väckelsemöte. Snart.

Lycka


Att få skapa dina egna ideal och följa dem.
Att inse att allt du gör för att imponera på andra är för gäves. Det är dig själv du ska imponera på.

Det är så självklart när du väl tänker på det. Du behöver inte klippa gräset. Du behöver inga blommor i trädgården.Om det inte är för din skull du planterar dem.

Duvan kan leva i staden. Den har anpassat sig, men inte fördärvats. Den har vildmarken inombords.

Vila i frid

Till en avliden vän.

Du var mordisk, sadistisk och med sluga baktankar om hämnd.
Feg, insmickrande ögontjänare.
Men ack så tillgiven, vänlig och faktiskt trevligare sällskap än många människor.
Jag kommer aldrig att glömma dina matorgier under våra fisketurer.
Jag kommer aldrig att glömma dig.
Arnold.

Är det möjligt?

Är det möjligt…

…att flytta härifrån, fly den utstakade vägen?
…att starta om, självförsörjande?
…att fly penningen, fly ägandet?
…fly elektriciteten?
…säga upp medlemskapet i ”samhället”?
…att finna en plats som inte omfattas av det utstakade?
…att kasta alla bekvämlighetens livlinor?
…att göra allt detta utan ånger?