Vad förstår det öppna sinnet?

Kunskap är i mångt och mycket revisioner av tidigare kunskap. Bland denna kunskap finns även fördomar, enligt mitt sätt att se på saken.

Jag kan ofta få utökad kunskap genom att uppleva situationer, i vilka mina fördomar avslöjas som just fördomar och förenklade sanningar, och jag blir medveten om detta. Fördomar är med andra ord inte av ondo i sig. En bristfällig uppfattning av världen kan alltid byggas på och bli mer komplex.

Att utgå från att fördomar är sanning, och att vägra revidera sin uppfattning mot bättre vetande – det är något annat.

Edit:

Och plötsligt insåg jag att poängen med den här bloggposten inte ens var med i texten…

Min frågeställning: Går det att få kunskap utan att ha någon form av förutfattad mening om världen?