Som hundar

De flesta människor är som hundar
Nysläppta koppel, viftande svansar och oförfalskad glädje
Golden retrievers i rasande fart från bilen över gräsmattan
De kommer springande utan att skämmas, utan att be om ursäkt för sin framfart
Andra människor blir glada av all denna tillgivenhet
Över att vara föremål för en sådan glädjeuppvaktning
Sätter sig på huk, väntar och ler
Och nog klappar de gärna dessa snälla, lydiga och glada hundar?

Sedan finns det människor som beter sig precis likadant
Som dessa retrievers
Samma viftande svansar, språngmarscher från bilarna
Kopplen släpande efter
Men de är imitatörer, charlataner
Och för en hundkännare är de ingen match
Att avslöja en gång för alla

Sedan är det vi andra
Vi som inte är hundar
Och som inte försöker vara hundar
Som inte ber om ursäkt, och inte förställer oss
Som inte orsakar några glädjesprång
För vi är som tjära, tjära som rinner ner i marken

En ny sång

När de nya tankarna vågar sig fram och ut
Krackelerar det förgångnas fasader 
Det ankare som vilat tryggt i jorden
Dras med i stormen
De gamla orden ekar med nya klanger
De nya klangerna söker efter sin jord, sina fasader
I jorden växer det nya, för att bli gammalt