Våt asfalt

Natten är mörk
Skogen är tom
Min inre bild som svävar strax ovanför den våta asfalten 
Skänker frid, och en tanke
Det är en gammal tanke, om att livet är en lek
Om att det vi sysselsätter oss med, är så pass meningslöst
Att vi lika gärna kan inrikta oss på att ha kul istället för att göra nytta
Men hjärnan viker sig som förr 
Jag tar mitt lidande, motkraften till ett enkelt liv i skymundan
Söker efter det jag inte längre är intresserad av att finna 

Annonser