Frihet och lycka

Glädjen föds som ett pirr i magen, fortplantar sig i halsen likt föraningen om en kräkning.

Lycka är ovisshet, genom ett filter av hopp och optimism. Det är en sällsynt fågel, men likväl sitter den ock på en gren och kvittrar ibland, och släpper små blöta bomber mot marken.

Jag är förunnad att ha fått komma långt trots, eller tack vare, det existentiella utanförskap i min inre och yttre gestalt. Men det går inte att äta sig mätt på frihet. Mycket vill ha massor, och i mitt fall mindre. Den hårda plåtens kanter är en struktur för sinnet, en protes för själen.