Vår fantastiska natur

De glesbevuxna fjälltopparna i norr
De täta mörka granskogarna i mitten av riket
Kraftiga bokar, steniga marker och vida slätter söderut
Sverige har mycket att bjuda på i naturväg
Om man sedan lyfter blicken en aning, syns grannländernas fantastiska natur
Medan många drömmer om paradisöar och värme, lever jag och dör här i Norden
I tacksamhet