Vägen mot gryningen

Helgad varde han som vägrar förminska sig inför en kollektivistisk och konformistisk norm.
Helgad varde han som vågar stå för enkla eviga principer som styrka och handlingskraft.
Helgad varde han som behålla sitt sinneslugn när skitstormen haglar ur människornas munnar.
Helgad varde han som ointresserad vänder sig inåt, eller söker sin tillflykt i naturen, när petitesser behandlas som kriser.
Helgad varde han som stå stark och optimistisk. Inför det gamlas död. Och det nyas födelse.