Stark eller svag – du väljer vad du vill vara

Acceptera mig!
Sluta påverka mig!
Det är dina försök att styra mig,
som är grunden till all min olycka.
Så säger den outvecklade människan.
Den utvecklade människan klagar inte, däremot
Hon lär sig istället att bli opåverkbar
Hon stänger ute påtryckningarna
Beskyller ingen annan än sig själv,
för resultaten
Den är oviljan att utvecklas
Oviljan att ta ansvar
Oviljan att ta all skuld själv
Som är grunden
till all olycka